Ceník nehrazených výkonů

Výkon Cena
Výpis ze zdravotní dokumentace 300,-Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace téhož dne 500,-Kč
Prohlídka na žádost zaměstnavatele kat. 1 bez rizika (PLS) 550,-Kč
Potvrzení o prodělání COVID 200,-Kč
Prohlídka na řidičský průkaz 500,-Kč
Prohlídka pro zbrojní a zdravotní průkaz 500,-Kč
Prohlídka pro sportovní činnost 500,-Kč
Vystavení návrhu na lázně pro samoplátce 500,-Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu, na brigádu 100,-Kč
Potvrzení pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech 400,-Kč
Vyplnění formuláře pro PČR, soud, vyšetření  600,-Kč
Vyplnění návrhu pro domov seniorů nebo jiné zařízení sociální péče 200,-Kč
Vyšetření nepojištěné osoby – samoplátce (+ cena laboratorního vyšetření)​ 600Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (úraz, bolestné, trvání PN, výpis) 400Kč
Vyplnění žádosti pro hospic zdarma
Potvrzení pro úřad práce + jiné administrativní úkony 100Kč
Vystavení duplikátu dokladu (PN, zdravotní průkaz) 100Kč
Očkování                                                                  150Kč + cena vakcíny
Vyšetření CRP, FOB test, INR ​na vlastní žádost 150Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost dle ceníku laboratoře
Antigenní test na COVID-19 pro samoplátce (na pojišťovnu zdarma á 3 dny) 350Kč
Potvrzení o trvání PN – lístek na peníze 100Kč
Vystavení duplikátu, kopie 5Kč/1str.

Platnost od 15.6.2021