Ceník nehrazených výkonů

Výkon Cena
Výpis ze zdravotní dokumentace 500,-Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace téhož dne 700,-Kč
Prohlídka PLS kat. 1 bez smlouvy se zaměstnavatelem 700,-Kč
Potvrzení o prodělání COVID 200,-Kč
Prohlídka na řidičský průkaz, průkaz vůdce plavidel 1000,-Kč
Prohlídka pro zbrojní průkaz 1000,-Kč
Prohlídka pro sportovní činnost, potravinářský průkaz 500,-Kč
Vystavení návrhu na lázně pro samoplátce včetně EKG 850,-Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu, na brigádu 100,-Kč
Potvrzení ke zdrav. způsobilosti účasti na táborech, sportovních akcích, brigádě 200,-Kč
Vyplnění formuláře pro PČR, soud, vyšetření  600,-Kč
Vyplnění návrhu pro domov seniorů nebo jiné zařízení sociální péče 300,-Kč
Vyšetření nepojištěné osoby – samoplátce (+ cena laboratorního vyšetření)​ 600Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (životní, úrazové pojištění)+ za každých započatých 30 min. práce 700Kč
Vyplnění žádosti pro hospic zdarma
Potvrzení pro úřad práce + jiné administrativní úkony 100Kč
laboratorní vyšetření poskytovaná v naší ambul. na vlastní žádost 200Kč
Očkování  + cena vakcíny 150Kč
Vystavení duplikátu 100Kč
Vyšetření nepojištěné osoby – samoplátce 1000Kč
Kopírování 5Kč/1str.

Platnost od 1.6.2023